BASES DE LA CAMPANYA ‘RASCA NADAL’

BASES DE LA CAMPANYA ‘RASCA NADAL’

 1. Objecte de la campanya

L’actual moment d’incertesa econòmica accentuada per agents externs com la guerra a Ucraïna o les aturades als mercats durant la COVID-19 s’ha traduït en un efecte negatiu cap l’activitat productiva, econòmica i el benestar dels ciutadans. És per això que a través d’aquesta campanya es pretén incentivar l’activitat econòmica a la vila d’Agramunt, dinamitzant les vendes als establiments que en formin part i promoure el consum en negocis locals i de proximitat.

 

 1. Organitzador

Aquesta campanya està organitzada per l’Ajuntament d’Agramunt, amb NIF P2500300E amb domicili a la Pl. Església 1, 25310 d’Agramunt.

 

 1. Durada
 • Aquesta campanya es desenvoluparà des del 12 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023.
 • Els comerços repartiran les butlletes “Rasca Nadal” a partir del dia 12 de desembre de 2022 fins al 5 de gener de 2023 o fins exhaurir les existències de 10.620 unitats.
 • Els afortunats podran gaudir dels descomptes als establiments adherits fins al 31 de gener de 2023.
 • L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la durada de la promoció en qualsevol moment.

 

 1. Premis

Entre les 10.620 butlletes que es repartiran als comerços adherits, n’hi haurà 620 premiades segons la següent relació:

 • Descompte 5€: 300 unitats
 • Descompte 10€: 150 unitats
 • Descompte 20€: 20 unitats
 • Entrades de cinema: 100 unitats
 • Marxandatge: 50 unitats

 

 1. Descripció i mecànica de la promoció
 • Els comerciants lliuraran una butlleta, per cada compra mínima de 20€, al client durant el període establert a l’apartat “Durada” o fins exhaurir les butlletes assignades.
 • En cas de ser premiada:

            - Si el premi és un descompte de 5€, 10€ o 20€, el podrà bescanviar en qualsevol dels establiments adherits en una futura compra. Els descompte d’aquestes butlletes no serà, en cap cas, bescanviat pel seu import en efectiu.

            - Si el premi és una entrada de cinema o marxandatge, el guanyador haurà de bescanviar la butlleta premiada a les oficines de l’Ajuntament d’Agramunt.

 

L’establiment es compromet a acceptar les butlletes premiades, aplicant els descompte indicat a la butlleta. En cas que futura compra sigui inferior al premi, no es reembossarà la diferència perdent-se pel client la part no canviada.

L’establiment es pot reservar el dret de rebutjar una butlleta si considera que es fraudulenta, que ha estat manipulada o trencada.

Els establiments que ho desitgin podran agrupar varies compres fins arribar al mínim de 20€ pel bescanvi d’una butlleta.

Els establiments que ho desitgin podran acceptar varies butlletes premiades en una sola compra.

 

 1. Obligacions per als Establiments participants
 • L’Ajuntament facilitarà als establiments adherits:
  • Un cartell de la campanya que hauran de col·locar en una part visible de l’aparador a fi i efecte d’ajudar als clients a identificar que l’establiment està adherit a la promoció.
  • Les bases de la campanya
  • Un pack de butlletes “Rasca Nadal”

 

 1. Acceptació de les bases

El participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases de la present campanya. L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant de la present campanya. Per motius raonats, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar les bases una vegada la campanya ja hagi donat inici.

Si durant l’acció promocional, per part de l’Ajuntament o l’Establiment es comprovés o observés que un participant intenta obtenir o obté tiquets de compra falsos o que intenta participar de forma fraudulenta, la seva participació serà considerada automàticament no vàlida i no podrà reclamar ni al·legar res als organitzadors de la campanya.

En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases es realitzarà una interpretació atès l'esperit i finalitat per a la qual s'ha creat la promoció.

 

 1. Tractament de dades personals

D'acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del tractament és l'Ajuntament d’Agramunt. La base jurídica és el consentiment de l'interessat. Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l'Administració, i/o institucions per poder dur a terme la gestió d'aquest tràmit. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.agramunt.cat. Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit a l'Ajuntament d’Agramunt, a l'adreça Pl. de l’Església 1, 25310 Agramunt (Lleida), mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica.

 

Agramunt, desembre de 2022